HRVATSKI  |  ENGLISH  |  DEUTSCH  |  РУССКИЙ
bioci
Kat 1
Zgrada 1A     


bioci 1A.01.01 - Poslovni prostor - 56,52 m2 - PRODANO 1A.01.04 - Trgovina - 70,26 m2 - PRODANO 1A.01.05 - Trgovina - 63,46 m2 - PRODANO 1A.01.08 - Trgovina - 41,71 m2
Napomena: navedene su površine prodajnog dijela te pojedini poslovni prostor ima i pripadajući natkriveni dio/terasu